Regler

Byrackebo.se © 2008 

Regler på Byrackebo

1.Hunden ska vara vaccinerad (parvo, valpsjuka, hcc och kennelhosta), chippad, försäkrad samt registrerad hos JBV. Kopia av försäkringsbrev och vaccination ska uppvisas till dagis en gång per år.


2.Uppsägningstid: En kalendermånad efter hundens inskolning. Under inskolningen (en månad) äger både hundägaren och Byrackebo rätten att säga upp platsen med omedelbar verkan. Om hundägaren säger upp hunden återbetalas ingen avgift. Om Byrackebo säger upp hunden betalas ej utnyttjad avgift tillbaka.


3.Avgift och villkor enligt gällande prislista, se bilaga på aktuella priser, årlig uppräkning i årsskiftet på 2,5%


4.Hund som uppvisar aggressivitet mot människa eller andra hundar, utgör annan fara sägs upp med omedelbar verkan, gäller även efter inskolningen.


5.Byrackebo förbinder sig att dagtid ombesörja rastning antingen genom koppelpromenad eller socialt umgänge i inhägnad rastgård tillsammans med övriga hundar i gruppen (undantag vid inskolning av ny individ). Rastningens längd beror på väderlek och hundgruppens behov och förutsättningar. Hundarna rastas två gånger på dagen, förmiddag och eftermiddag.

 Målet med verksamheten är en högkvalitativ och en för alla parter trygg dagomsorg med respekt för individens unika behov.


6.Särskilda iakttagelser rapporteras till hundägaren som beslutar om åtgärd. Vid akut trauma och hundägaren inte går att nå förbehåller sig Byrackebo rätten att ta djuret till veterinär på hundägarens bekostnad.


7.Strikt hundägaransvar gäller även då hund är på dagis. Det betyder att hundägaren alltid har det yttersta ansvaret för eventuell skada den egna hunden åsamkar någon annan eller sig själv. Ägaren lämnar sin hund och godkänner därmed att Byrackebo inte behöver stå för kostnader i samband med ett olycksfall eller dödsfall när hund vistas på Byrackebo. Ev skador på inventarier eller lokaler debiteras hundägaren.


8.Hundägaren rastar sin hund ordentligt innan ägaren lämnar hunden. Inlämning tidigast 06.30 och hämtning senast 18.30.


9.Inga måltider ingår eller serveras obligatoriskt under dagen pga risk för magomvridning och stressfaktorn (undantag görs i samråd med personal). Hundarna har fri tillgång till vatten, både i rastgård och i lokal.


10.Löptikar: Första veckan på löpet går bra att vara på dagis. På Stora B stannar tiken hemma minst 10 dagar under höglöpet och på lilla B så ska hunden vara hemma minst 14 dagar under höglöpet.